Warto wiedzieć

W ostatnich latach powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych. Gospodarują one zarówno nowymi, jak i starszymi nieruchomościami. Każda z nich wymaga stałego monitorowania i zarządzania, tak by z jednej strony zachowała wszystkie funkcjonalności i dobrze służyła właścicielom, z drugiej zaś – nie traciła na wartości. Dotyczy to szczególnie starszych obiektów, które ulegają degradacji.

Współwłaściciele tworzący wspólnotę mieszkaniową odpowiadają za to, by spełniała ona wymogi prawa budowlanego i innych przepisów. Muszą więc dopilnować m.in. przeprowadzania bieżących przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, decydować o koniecznych remontach, reagować w przypadku awarii. Do nich również należy zapewnienie czystości, np. na klatkach schodowych, w wiatrołapach, piwnicach i garażach, a także czystości i bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu nieruchomości (np. odśnieżanie).

Katalog obowiązków właściciela nieruchomości zawierają:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • i inne przepisy.
 • Znajdziesz je na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

  Elektroniczny Rejestr Ksiąg Wieczystych prowadzi na dedykowanej stronie Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Zachęcamy do powierzenia zarządu nieruchomością profesjonalistom – to się po prostu opłaca!
  Skontaktuj się i dowiedz, dlaczego!