Dobry zarządca – spokojni właściciele – zadowoleni mieszkańcy

Właściciele nieruchomości coraz mocniej uświadamiają sobie znaczenie działań podejmowanych w zakresie ochrony ich majątku. Najbardziej efektywnym jest powierzenie zarządu i administrowania nieruchomością profesjonalistom.

Oferujemy Państwu najwyższej jakości usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami:

 • pomoc dla nowo powstających wspólnot mieszkaniowych,
 • ustalanie planów strategicznych i operacyjnych dla nieruchomości,
 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, budżetowanie, sprawozdawczość i kontrolę, zarządzanie kosztami,
 • analizę finansowo-ekonomiczną nieruchomości,
 • reprezentację wspólnoty mieszkaniowej,
 • obsługę prawną,
 • finansową,
 • eksploatacyjną,
 • techniczną nieruchomości
 • oraz obsługę zebrań wspólnoty.

Sprawdź pełen katalog naszych usług.

Nasze usługi wyróżniają:

 • fachowość,
 • dbałość o nieruchomość i o klienta,
 • lojalność wobec klienta,
 • ochrona jego środków pieniężnych,
 • prowadzenie szczegółowej sprawozdawczości finansowej.

Swoje obowiązki wykonujemy w oparciu o umowę o zarządzanie/administrowanie zawartą z zarządem wspólnoty i w ramach zdefiniowanych przez tę wspólnotę.

Obowiązki wykonują licencjonowani i doświadczeni zarządcy.

Naszym klientom zapewniamy:

 • całodobowy dyżur zarządcy (administratora)
 • organizację całodobowego pogotowia awaryjnego (elektrycznego, gazowego, wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania) oraz
 • szybką i przejrzystą komunikacji poprzez internet.

Wszystkie istotne czynności podejmujemy po porozumieniu z zarządem wspólnoty i jej właścicielami. Mają oni wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty firm zajmujących się np.:

 • pracami wykończeniowymi (dotyczy nowych nieruchomości) i remontami – nad poprawnym przeprowadzeniem prac na obiekcie czuwa zawsze inspektor nadzoru budowlanego, którego zadaniem jest zgodne z prawem przekazanie placu budowy oraz późniejszy odbiór prac,
 • przeglądami ogólnobudowlanymi,
 • pracami związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania
 • oraz innymi pracami konserwatorskich i pełnieniem pogotowia awaryjnego.

Przykładamy dużą wagę do profesjonalnej obsługi naszych klientów. Zapewniamy zarówno wysoką jakość pracy, jak i obniżenie kosztów własnych, co pozwala nam zaproponować umiarkowaną stawkę.

Skontaktuj się z nami i dowiedz, jak możemy zapewnić Ci najwyższej jakości zarząd Twoją nieruchomością